11 de gener de 2011, 14:30 hores, 6962 m.

11 de gener de 2011, 14:30 hores, 6962 m.